Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 12.03.2018 - wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek z dnia 20.12.2017r., pismo bez znaku, Dyrektora Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach, działającego w imieniu Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, w dniu 12.03.2018r. została wydana decyzja Nr 3/18, znak: SPN.III.7820.1.34.2017, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 748 w miejscowości Ruda Strawczyńska i Strawczyn polegająca na budowie chodnika od km 0+024 do km 0+537 strona lewa i od km 0+024 do km 0+539 strona prawa”, na terenie gminy Strawczyn w powiecie kieleckim.

Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości

Metryka strony

Data publikacji : 15.03.2018
Obowiązuje od : 15.03.2018
Obowiązuje do : 29.03.2018
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Robert Szczerba