Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 16.03.2017 - wydanie decyzji o utrzymaniu w mocy decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że decyzją z dnia 16.03.2018r., znak: SPN.III.7821.1.3.2017 utrzymał w mocy decyzję Nr 2/2017 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 04.04.2017r., znak: AB-I.6740.2.16.2016.DK o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: „Rozbudowa ul. Piekoszowskiej w Kielcach na odcinku od ul. Podklasztornej do posesji nr 85”.

Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości

Metryka strony

Data publikacji : 21.03.2018
Obowiązuje od : 21.03.2018
Obowiązuje do : 04.04.2018
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Robert Szczerba