Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 20.03.2018 - wydanie postanowienia o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że w dniu 19.03.2018r. wydał postanowienie znak: SPN.III.7820.1.35.2017, którym zawiesił z urzędu postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ścieżki rowerowej, dodatkowego pasa ruchu na skrzyżowaniu drogi krajowej Nr 78 z drogą powiatową Nr 0237T, oświetlenia drogowego i kanału technologicznego, przebudowie i budowie chodnika, przebudowie zatoki autobusowej i peronu oraz przebudowie i budowie odwodnienia w ramach zadania pn.: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie świętokrzyskim na DK 78 w miejscowości Chlewice w ramach PBDK - Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych”, na terenie powiatu włoszczowskiego w gminie Moskorzew, do czasu uzyskania ostatecznego rozstrzygnięcia w sprawie decyzji pozwalającej na usunięcie drzew i krzewów z terenu parku podworskiego w miejscowości Chlewice.

Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości

Metryka strony

Data publikacji : 22.03.2018
Obowiązuje od : 22.03.2018
Obowiązuje do : 05.04.2018
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Robert Szczerba