Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 22.03.2018 - wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek z dnia 19.02.2018r., pismo bez znaku, uzupełniony w dniu 14.03.2018r. pismem znak: ŚZDW.R-DD.4110.156.2018.MK_766, Dyrektora Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach, działającego w imieniu Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie obwodnicy Pińczowa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 766 na terenie miasta i gminy Pińczów w powiecie pińczowskim, w ramach przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 766 na odcinku Pińczów – Węchadłów do skrzyżowania z DW 768 dł. ok. 27,0km (Budowa obwodnicy Pińczowa)”.

Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości

Metryka strony

Data publikacji : 27.03.2018
Obowiązuje od : 27.03.2018
Obowiązuje do : 10.04.2018
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Robert Szczerba