Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 23.03.2018 - wydanie decyzji II instancji w sprawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że decyzją z dnia 23.03.2018r., znak: SPN.III.7821.1.8.2017 uchylił, umorzył i orzekł, a w pozostałej części utrzymał w mocy decyzję Nr 10/2017 Starosty Kieleckiego z dnia 16.11.2017r., znak: B-II.672.14.2017 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa drogi gminnej łączącej drogi wojewódzkie Nr 761 i Nr 786 od km 0+000 do km 1+122 w miejscowości Piekoszów gmina Piekoszów”.

Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości

Metryka strony

Data publikacji : 28.03.2018
Obowiązuje od : 28.03.2018
Obowiązuje do : 11.04.2018
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Robert Szczerba