Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 27.03.2018 - wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek z dnia 13.06.2017r., znak: L.dz.DK-78/02/138/AK/17, Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, działającego przez pełnomocnika, została wydana decyzja Nr 4/18 z dnia 26.03.2018r., znak: SPN.III.7820.1.18.2017 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie/rozbudowie drogi krajowej Nr 78 od km ok. 219+400 do km ok. 229+820 wraz z budową/przebudową sieci uzbrojenia terenu, budową/przebudową urządzeń wodnych i urządzeń melioracji wodnych, przebudową innych dróg publicznych, budową/przebudową zjazdów, na terenie gminy Kije oraz gminy Chmielnik.

Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości

Metryka strony

Data publikacji : 03.04.2018
Obowiązuje od : 03.04.2018
Obowiązuje do : 17.04.2018
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Robert Szczerba