Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

IR.II.746.4.2018 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym.

IR.II.746.4.2018 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającego na zagospodarowaniu terenu północnej linii brzegowej zalewu Pasternik w ramach projektu "Starachowice od nowa" zlokalizowanej na działkach stanowiących teren zamknięty kolejowy.

Pliki do pobrania

  • 102.3 KB
    Data publikacji : 09.04.2018 10:00

Metryka strony

Data publikacji : 09.04.2018
Obowiązuje od : 12.04.2018
Obowiązuje do : 26.04.2018
Data wytworzenia : 06.04.2018
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Paweł Lechowicz
Oddział Budownictwa
Autor : Anna Przygoda