Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 05.04.2018 - uchylenie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że decyzją z dnia 05.04.2018r., znak: SPN.III.7821.1.7.2017 uchylił decyzję Nr BP.6740.4.4.2017.IC Starosty Koneckiego z dnia 15.11.2017r., znak: BP-20858/17 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa ulicy Źródlanej w Końskich” i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji.

Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości

Metryka strony

Data publikacji : 11.04.2018
Obowiązuje od : 11.04.2018
Obowiązuje do : 25.04.2018
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Robert Szczerba