Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 11.04.2018 - wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, działającego przez pełnomocnika, złożony w dniu 03.01.2018r., uzupełniony pismem z dnia 08.02.2018r., znak: DPP-DK 9/77- /2018, w dniu 11.04.2018r. została wydana decyzja Nr 5/18, znak: SPN.III.7820.1.1.2018 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie chodnika i kanału technologicznego w ciągu drogi krajowej Nr 9 od km 97+412,6 do km 97+600 na terenie miejscowości Lipnik i Kurów, w gminie Lipnik.

Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości

Metryka strony

Data publikacji : 16.04.2018
Obowiązuje od : 16.04.2018
Obowiązuje do : 30.04.2018
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Robert Szczerba