Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 20.04.2018 - podjęcie z urzędu zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że w związku z uzyskaniem ostatecznego rozstrzygnięcia w sprawie pozwolenia i zezwolenia na wycinkę i usunięcie drzew i krzewów znajdujących się na działkach o nr. ewid. 906, 907, 691 w obrębie 0003 Kolonia Chlewice, decyzje Nr 37/2018 i Nr 38/2018 Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Kielcach z dnia 11.04.2018r., znak: ZN.DW.5142.1.53.2018, w dniu 20.04.2018r. Wojewoda Świętokrzyski wydał postanowienie, znak: SPN.III.7820.1.35.2017, którym podjął z urzędu zawieszone postępowanie, wszczęte na wniosek z dnia 19.12.2017r., pismo bez znaku, Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, działającego przez pełnomocnika, uzupełniony pismem z dnia 29.01.2018r., znak: CK-DK78-CHL-45/2018, w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ścieżki rowerowej, dodatkowego pasa ruchu na skrzyżowaniu drogi krajowej Nr 78 z drogą powiatową Nr 0237T, oświetlenia drogowego i kanału technologicznego, przebudowie i budowie chodnika, przebudowie zatoki autobusowej i peronu oraz przebudowie i budowie odwodnienia w ramach zadania pn.: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie świętokrzyskim na DK 78 w miejscowości Chlewice w ramach PBDK - Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych”, na terenie powiatu włoszczowskiego w gminie Moskorzew.

Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości

Metryka strony

Data publikacji : 23.04.2018
Obowiązuje od : 23.04.2018
Obowiązuje do : 07.05.2018
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Robert Szczerba