Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

IR.II.746.6.2018 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 24.04.2018 r., dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym.

IR.II.746.6.2018 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 24.04.2018 r., dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym - dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia PE Dn 110 w ul. Chorzowskiej w Kielcach, gmina Sitkówka-Nowiny.

Metryka strony

Data publikacji : 26.04.2018
Obowiązuje od : 07.05.2018
Obowiązuje do : 21.05.2018
Data wytworzenia : 24.04.2018
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Paweł Lechowicz
Oddział Budownictwa
Autor : Renata Mamla