Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 25.04.2018 - przekazanie skargi do WSA

Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że w dniu 25 kwietnia 2018r. przekazał skargę Rady Sołeckiej Sołectwa Kuchary z dnia 20 marca 2018r. na decyzję Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 28 lutego 2018r. znak: SPN.IV.7511.1.33.2017, utrzymującą w mocy decyzję Starosty Buskiego z dnia 11 września 2017r. znak: GKN.6810.4.49.2016, odmawiającą uznania za wspólnotę gruntową nieruchomości położonej w miejscowości Kuchary gm. Wiślica, oznaczonej w ewidencji gruntów numerami działek 51, 52, 94 o łącznej pow. 2,29 ha, do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach przy ul. Prostej 10 wraz z odpowiedzią na skargę i aktami sprawy.

Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości

Pliki do pobrania

Metryka strony

Data publikacji : 07.05.2018
Obowiązuje od : 07.05.2018
Obowiązuje do : 21.05.2018
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Robert Szczerba