Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 07.05.2018 - przekazanie skargi do WSA

Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że w dniu 07.05.2018r. przekazał skargę Pana Stanisława Fitasa, reprezentowanego przez adwokata Marka Wrońskiego, na decyzję Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 16.03.2018r., znak: SPN.III.7821.1.3.2017 utrzymującą w mocy decyzję Nr 2/2017 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 04.04.2017r., znak: AB-I.6740.2.16.2016.DK o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: „Rozbudowa ul. Piekoszowskiej w Kielcach na odcinku od ul. Podklasztornej do posesji nr 85” do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach przy ul. Prostej 10 wraz z odpowiedzią na skargę i aktami sprawy.

Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości

Pliki do pobrania

Metryka strony

Data publikacji : 09.05.2018
Obowiązuje od : 09.05.2018
Obowiązuje do : 23.05.2018
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Robert Szczerba