Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 08.05.2018 - wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, działającego przez pełnomocnika, z dnia 19.12.2017r., pismo bez znaku, uzupełniony pismem z dnia 29.01.2018r., znak: CK-DK78-CHL-45/2018 oraz z dnia 18.04.2018r., znak: CK-DK78-CHL-370/2018, w dniu 08.05.2018r. została wydana decyzja Nr 6/18, znak: SPN.III.7820.1.35.2017, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ścieżki rowerowej, dodatkowego pasa ruchu na skrzyżowaniu drogi krajowej Nr 78 z drogą powiatową Nr 0237T, oświetlenia drogowego i kanału technologicznego, przebudowie i budowie chodnika, przebudowie zatoki autobusowej i peronu oraz przebudowie i budowie odwodnienia, w ciągu drogi krajowej Nr 78 (od km 173+640 do km 174+177), na terenie powiatu włoszczowskiego w gminie Moskorzew, realizowana w ramach zadania pn.: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie świętokrzyskim na DK 78 w miejscowości Chlewice w ramach PBDK - Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych”

Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości

Metryka strony

Data publikacji : 10.05.2018
Obowiązuje od : 10.05.2018
Obowiązuje do : 24.05.2018
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Robert Szczerba