Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 07.05.2018 - odwołanie od decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że od decyzji Nr 4/18 z dnia 26.03.2018r., znak: SPN.III.7820.1.18.2017 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi krajowej Nr 78 na odcinku Kije – Chmielnik”, na terenie gminy Kije oraz gminy Chmielnik wpłynęło odwołanie. Odwołanie wraz z aktami sprawy zostało przesłane do Ministra Inwestycji i Rozwoju na adres: ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa

Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości

Metryka strony

Data publikacji : 15.05.2018
Obowiązuje od : 15.05.2018
Obowiązuje do : 29.05.2018
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Robert Szczerba