Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

IR.II.7840.1.40.2018 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 21.05.2018 r. dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę jednotorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 220 kV na terene gminy Miedziana Góra.

IR.II.7840.1.40.2018 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 21.05.2018 r. dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę jednotorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 220 kV relacji Radkowice - Kielce Piaski na odcinku: MG9 - do granicy działek 1335-1334, 1165/1-1164/1 (bez słupa MG9) w obrębie ewid. 0006 Kostomłoty.

Pliki do pobrania

Metryka strony

Data publikacji : 21.05.2018
Obowiązuje od : 24.05.2018
Obowiązuje do : 07.06.2018
Data wytworzenia : 21.05.2018
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Paweł Lechowicz
Oddział Budownictwa
Autor : Justyna Napora