Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 25.05.2018 - wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek z dnia 19.02.2018r., uzupełniony w dniu 14.03.2018r. pismem znak: ŚZDW.R-DD.4110.156.2018.MK_766, Dyrektora Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach, działającego w imieniu Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, została wydana decyzja Nr 7/18 z dnia 25.05.2018r., znak: SPN.III.7820.1.3.2018 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie obwodnicy miejscowości Pińczów o długości ok. 4,6km w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 766 wraz z budową/przebudową sieci uzbrojenia terenu, urządzeń wodnych lub urządzeń melioracji wodnych, zjazdu oraz innych dróg publicznych, w tym drogi wojewódzkiej Nr 767 o długości ok. 1,7km, na terenie miasta i gminy Pińczów w powiecie pińczowskim.

Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości

Metryka strony

Data publikacji : 29.05.2018
Obowiązuje od : 29.05.2018
Obowiązuje do : 12.06.2018
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Robert Szczerba