Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

IR.II.7840.1.40.2016 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 29.05.2018 r. zawiadamiające o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wniosku Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. z siedzibą w Konstancin-Jeziorna, dot. zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę dla inwestycji polegającej na budowie jednotorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 220 kV relacji Stacja Radkowice - Stacja elektroenergetyczna Kielce Piaski

IR.II.7840.1.40.2016 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 29.05.2018 r. zawiadamiające o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wniosku Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. z siedzibą w Konstancin-Jeziorna, dot. zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę dla inwestycji polegającej na budowie jednotorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 220 kV relacji Stacja Radkowice - Stacja elektroenergetyczna Kielce Piaski na odcinku MG11-MG12 (bez słupa MG12) na terenie gminy Miedziana Góra.

Pliki do pobrania

Metryka strony

Data publikacji : 01.06.2018
Obowiązuje od : 04.06.2018
Obowiązuje do : 18.06.2018
Data wytworzenia : 29.05.2018
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Paweł Lechowicz
Oddział Budownictwa
Autor : Renata Mamla