Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

IR.II.746.6.2018 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 11.06.2018 r., dotyczące wydania decyzji Nr VI/2018 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym.

IR.II.746.6.2018 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 11.06.2018 r., dotyczące wydania decyzji Nr VI/2018 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia PE dn110 zlokalizowanej na działce o nr ewid. 376/11 obręb 0005 Zagrody - stanowiącej teren zamknięty kolejowy.

Metryka strony

Data publikacji : 14.06.2018
Obowiązuje od : 18.06.2018
Obowiązuje do : 02.07.2018
Data wytworzenia : 11.06.2018
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Paweł Lechowicz
Oddział Budownictwa
Autor : Justyna Napora