Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

IR.II.746.4.2018 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 14.06.2018 r. dot. wydania decyzji Nr VII/2018 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym.

IR.II.746.4.2018 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 14.06.2018 r. dot. wydania decyzji Nr VII/2018 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji pn. zagospodarowanie terenu północnej linii brzegowej zalewu Pasternik w ramach projektu "Starachowice od nowa" zlokalizowanej na działkach w obrębie ewid. 0001 Starachowice - stanowiących teren zamknięty kolejowy.

Metryka strony

Data publikacji : 14.06.2018
Obowiązuje od : 18.06.2018
Obowiązuje do : 02.07.2018
Data wytworzenia : 14.06.2018
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Paweł Lechowicz
Oddział Budownictwa
Autor : Anna Przygoda