Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

IR.II.746.13.2018 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 14.06.2018 r. dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym.

IR.II.746.13.2018 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 14.06.2018 r. dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym, dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej (kanał tłoczny) PE 90 x 8,2 ok. 12,5 mb w ramach inwestycji pn. "Kanalizacja sanitarna w rejonie ul. Pięknej, ul. Podemłynek w Skarżysku-Kamiennej", zlokalizowanej na działce w obrębie ewid. 0011 Górna Kamienna, w miejscowości Skarżysko-Kamienna - stanowiącej teren zamknięty kolejowy.

Metryka strony

Data publikacji : 14.06.2018
Obowiązuje od : 21.06.2018
Obowiązuje do : 05.07.2018
Data wytworzenia : 14.06.2018
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Paweł Lechowicz
Oddział Budownictwa
Autor : Renata Mamla