Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

IR.II.746.9.2018 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 15.06.2018 r. dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym.

IR.II.746.9.2018 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 15.06.2018 r. dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej, kablowej linii średniego napięcia 15 kV w ramach zadania pn. "PBW przyłączenia do sieci elektroenergetycznej Kieleckiego Parku Technologicznego przy ul. Olszewskiego w Kielcach", na działce stanowiącej teren zamknięty kolejowy.

Metryka strony

Data publikacji : 15.06.2018
Obowiązuje od : 20.06.2018
Obowiązuje do : 04.07.2018
Data wytworzenia : 15.06.2018
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Paweł Lechowicz
Oddział Budownictwa
Autor : Anna Przygoda