Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

IR.II.746.15.2018 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 15.06.2018 r. dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym.

IR.II.746.15.2018 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 15.06.2018 r. dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym, dla inwestycji polegającej na "przebudowie sieci ciepłowniczej w rejonie ulicy Ekonomii w Skarżysku-Kamiennej, zlokalizowanej na działce stanowiącej teren zamknięty MON.

Metryka strony

Data publikacji : 15.06.2018
Obowiązuje od : 19.06.2018
Obowiązuje do : 03.07.2018
Data wytworzenia : 15.06.2018
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Paweł Lechowicz
Oddział Budownictwa
Autor : Paweł Lechowicz