Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

IR.II.7840.3.5.2018 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 19.06.2018 r., zawiadamiające o wydaniu decyzji Nr 51/2018 r., z dnia 19.06.2018 r., w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę obejmującego inwestycję pn. "Budowa infrastruktury technicznej pod przyszłe tereny inwestycyjne w południowej części miasta Jędrzejów".

IR.II.7840.3.5.2018 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 19.06.2018 r., zawiadamiające o wydaniu decyzji Nr 51/2018 r., z dnia 19.06.2018 r., w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę obejmującego inwestycję pn. "Budowa infrastruktury technicznej pod przyszłe tereny inwestycyjne w południowej części miasta Jędrzejów". Planowana inwestycja obejmuje zakres regulacji rzeki Jesionki (przełożenia istniejącego koryta) od km 1+858 do km 2+415 i jego włączenia w miejscu istniejącego przepustu drogowego usytuowanego w ciągu drogi gminnej w Jędrzejowie.

Pliki do pobrania

Metryka strony

Data publikacji : 21.06.2018
Obowiązuje od : 21.06.2018
Obowiązuje do : 05.07.2018
Data wytworzenia : 19.06.2018
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Paweł Lechowicz
Oddział Budownictwa
Autor : Agnieszka Mucha