Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

IR.II.746.14.2018 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 22.06.2018 r. dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym.

IR.II.746.14.2018 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 22.06.2018 r. dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu ś/c w rejonie ul. Ustronie w Kielcach, na działce stanowiącej teren zamknięty kolejowy.

Metryka strony

Data publikacji : 26.06.2018
Obowiązuje od : 27.06.2018
Obowiązuje do : 11.07.2018
Data wytworzenia : 22.06.2018
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Paweł Lechowicz
Oddział Budownictwa
Autor : Anna Przygoda