Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

IR.II.7840.1.40.2016 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 27.06.2018 r., zawiadamiające o wydaniu decyzji nr 54/2018 zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę jednotorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 220 kV relacji Stacja Radkowice - Stacja elektroenergetyczna Kielce Piaski.

IR.II.7840.1.40.2016 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 27.06.2018 r., zawiadamiające o wydaniu decyzji nr 54/2018 zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę jednotorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 220 kV relacji Stacja Radkowice - Stacja elektroenergetyczna Kielce Piaski, na odcinkach: MG11-MG12 (bez słupa MG12) na terenie gminy Miedziana Góra, na działkach ewidencyjnych w obrębie 0006 Kostomłoty, gmina Miedziana Góra.

Metryka strony

Data publikacji : 27.06.2018
Obowiązuje od : 02.07.2018
Obowiązuje do : 16.07.2018
Data wytworzenia : 27.06.2018
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Paweł Lechowicz
Oddział Budownictwa
Autor : Renata Mamla