Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 28.06.2018 - wpływa odwołań od decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że od decyzji Nr 7/18 z dnia 25.05.2018r., znak: SPN.III.7820.1.3.2018 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie obwodnicy miejscowości Pińczów o długości ok. 4,6km w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 766 wraz z budową/przebudową sieci uzbrojenia terenu, urządzeń wodnych lub urządzeń melioracji wodnych, zjazdu oraz innych dróg publicznych, w tym drogi wojewódzkiej Nr 767, o długości ok. 1,7km, na terenie miasta i gminy Pińczów w powiecie pińczowskim, wpłynęły odwołania.

Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości

Metryka strony

Data publikacji : 03.07.2018
Obowiązuje od : 03.07.2018
Obowiązuje do : 17.07.2018
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Robert Szczerba