Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 28.06.2018 - wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek z dnia 30.05.2018r., pismo bez znaku, uzupełniony pismem z dnia 20.06.2018r., znak: CK-050-530/2018, Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, działającego przez pełnomocnika, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie skrzyżowania drogi krajowej Nr 73 z drogą powiatową Nr 0130T i drogą gminną Nr 361025T w miejscowości Rataje Słupskie wraz z budową oświetlenia drogowego, zatok autobusowych, chodnika i urządzeń odwadniających w ramach zadania pn.: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie świętokrzyskim na DK 73 i 79 w miejscowościach Rataje Słupskie, Pacanów, Grotniki Małe, Słupia w ramach PBDK – Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych” – Zadanie nr 1. Skrzyżowanie drogi krajowej Nr 73 z drogą powiatową Nr 0130T i drogą gminną Nr 361025 w miejscowości Rataje Słupskie.

Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości

Metryka strony

Data publikacji : 03.07.2018
Obowiązuje od : 03.07.2018
Obowiązuje do : 17.07.2018
Data modyfikacji : 03.07.2018 Rejestr zmian
Osoba publikująca: Robert Szczerba