Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

IR.II.7840.1.40.2016 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 03.07.2018 r. w sprawie zawiadomienia o wydaniu decyzji Nr 52/2018 o umorzeniu z urzędu postępowania.

IR.II.7840.1.40.2016 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 03.07.2018 r. w sprawie zawiadomienia o wydaniu decyzji Nr 52/2018 z dnia 03.07.2018 r., o umorzeniu z urzędu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwolenie na budowę dla inwestycji polegającej na budowie jednotorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 220 kV relacji Stacja Radkowice - Stacja elektroenergetyczna Kielce Piaski, na odcinkach MG8-MG9, MG11-MG12, z wyłączeniem słupów MG8 i MG12 na terenie gminy Miedziana Góra.

Metryka strony

Data publikacji : 04.07.2018
Obowiązuje od : 04.07.2018
Obowiązuje do : 18.07.2018
Data wytworzenia : 03.07.2018
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Paweł Lechowicz
Oddział Budownictwa
Autor : Renata Mamla