Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

IR.II.746.16.2018 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 04.07.2018 r., dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym.

IR.II.746.16.2018 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 04.07.2018 r., dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie odcinka gazociągu ś/c z przejściem przez tory kolejowe - LK Nr 25 - odcinek P1 w km 200.6-200.728 oraz odcinek P2 w km 200.14 na działce w obrębie 0001 Ćmielów stanowiącej teren zamknięty kolejowy.

Metryka strony

Data publikacji : 05.07.2018
Obowiązuje od : 06.07.2018
Obowiązuje do : 20.07.2018
Data wytworzenia : 04.07.2018
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Paweł Lechowicz
Oddział Budownictwa
Autor : Anna Przygoda