Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

IR.II.746.10.2018 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 06.07.2018 r., dotyczące wydania decyzji Nr X/2018 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym.

IR.II.746.10.2018 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 06.07.2018 r., dotyczące wydania decyzji Nr X/2018 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym polegającej na budowie wylotu kanalizacyjnego betonowego śr. 200 mm z ubezpieczeniem dna skarp płytami ażurowymi, zlokalizowanego na działce w obrębie ewid. 0001 Ćmielów - stanowiącej teren zamknięty kolejowy.

Metryka strony

Data publikacji : 06.07.2018
Obowiązuje od : 10.07.2018
Obowiązuje do : 24.07.2018
Data wytworzenia : 06.07.2018
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Paweł Lechowicz
Oddział Budownictwa
Autor : Anna Przygoda