Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 05.07.2018 - wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek z dnia z dnia 24.05.2018r., znak: WP.RPD.4020.1.2.3.2016.PS, uzupełniony w dniu 22.06.2018r., pismem bez znaku, Pana Włodzimierza Stępnia, Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg w Kielcach, działającego w imieniu Prezydenta Miasta Kielce, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi rowerowej w ciągu drogi krajowej Nr 73 (klasy G) – al. Solidarności w ramach inwestycji pn.: „Budowa i modernizacja sieci ścieżek rowerowych w Gminie Kielce jako element zrównoważonej mobilności miejskiej”. Zadanie II, na terenie miasta Kielce.

Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości

Metryka strony

Data publikacji : 09.07.2018
Obowiązuje od : 09.07.2018
Obowiązuje do : 23.07.2018
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Robert Szczerba