Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

IR.II.7840.1.40.2018 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 13.07.2018 r., dotyczące wydania decyzji Nr 59/2018 o umorzeniu postępowania administracyjnego.

IR.II.7840.1.40.2018 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 13.07.2018 r., dotyczące wydania decyzji Nr 59/2018 o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę jednotorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 220 kV relacji Radkowice - Kielce Piaski na odcinku: MG9 - do granicy działek 1335/1334, 1165/1-1164/1 (bez słupa MG9) zlokalizowanej na działkach w obrębie ewid. 0006 Kostomłoty, Gmina Miedziana Góra.

Metryka strony

Data publikacji : 13.07.2018
Obowiązuje od : 18.07.2018
Obowiązuje do : 01.08.2018
Data wytworzenia : 13.07.2018
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Paweł Lechowicz
Oddział Budownictwa
Autor : Justyna Napora