Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

IR.II.746.15.2018 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 18.07.2018 r. dotyczące wydania decyzji Nr XII/2018 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym.

IR.II.746.15.2018 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 18.07.2018 r. dotyczące wydania decyzji Nr XII/2018 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji pn.: "Przebudowa sieci ciepłowniczej w rejonie ulicy Ekonomii w Skarżysku-Kamiennej" zlokalizowanej na działce w obrębie 0005 Młodzawy, w jednostce ewid. 261001_1 Skarżysko-Kamienna, powiat skarżyski - stanowiącej teren zamknięty.

Metryka strony

Data publikacji : 18.07.2018
Obowiązuje od : 20.07.2018
Obowiązuje do : 03.08.2018
Data wytworzenia : 18.07.2018
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Paweł Lechowicz
Oddział Budownictwa
Autor : Paweł Lechowicz