Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

IR.II.746.13.2018 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 25.07.2018 r., dotyczące wydania decyzji Nr XIV/2018 z dnia 25.07.2018 r., w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym.

IR.II.746.13.2018 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 25.07.2018 r., dotyczące wydania decyzji Nr XIV/2018 z dnia 25.07.2018 r., w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej (kanał tłoczny) PE 90x8,2 ok. 12,5mb w ramach inwestycji pn. "Kanalizacja sanitarna w rejonie ul. Pięknej, ul. Podemłynek w Skarżysku-Kamiennej", zlokalizowanej na działce stanowiącej teren zamknięty kolejowy.

Metryka strony

Data publikacji : 30.07.2018
Obowiązuje od : 30.07.2018
Obowiązuje do : 13.08.2018
Data wytworzenia : 25.07.2018
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Paweł Lechowicz
Oddział Budownictwa
Autor : Renata Mamla