Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

IR.II.746.14.2018 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 31.07.2018 r., dotyczące wydania decyzji Nr XV/2018 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym.

IR.II.746.14.2018 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 31.07.2018 r., dotyczące wydania decyzji Nr XV/2018 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu ś/c w rejonie ul. Ustronie w Kielcach, obręb 0027, na działce stanowiącej teren zamknięty kolejowy.

Metryka strony

Data publikacji : 01.08.2018
Obowiązuje od : 02.08.2018
Obowiązuje do : 16.08.2018
Data wytworzenia : 31.07.2018
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Paweł Lechowicz
Oddział Budownictwa
Autor : Anna Przygoda