Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

IR.II.746.16.2018 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 31.07.2018 r., dotyczące wydania decyzji Nr XVI/2018 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym.

IR.II.746.16.2018 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 31.07.2018 r., dotyczące wydania decyzji Nr XVI/2018 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie odcinka gazociągu ś/c z przejściem przez tory kolejowej - LK Nr 25 - na odcinku P1 w km 200.600 - 200.728 oraz odcinek P2 w km 200.140". Planowana inwestycja zlokalizowana jest na działce w obrębie 0001 Ćmielów - stanowiącej teren zamknięty kolejowy.

Metryka strony

Data publikacji : 01.08.2018
Obowiązuje od : 02.08.2018
Obowiązuje do : 16.08.2018
Data wytworzenia : 31.07.2018
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Paweł Lechowicz
Oddział Budownictwa
Autor : Anna Przygoda