Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

IR.II.7840.1.40.2016 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 03.08.2018 r., w sprawie odwołania od decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr 54/2018 z dnia 27.06.2018 r.

IR.II.7840.1.40.2016 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 03.08.2018 r., w sprawie odwołania od decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr 54/2018 z dnia 27.06.2018 r., dot. zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia dla PSE S.A. pozwolenia na budowę jednotorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 220 kV relacji Stacja Radkowice - Stacja elektroenergetyczna Kielce Piaski, na odcinku: MG11-MG12 (bez słupa MG12) na terenie gminy Miedziana Góra.

Metryka strony

Data publikacji : 06.08.2018
Obowiązuje od : 08.08.2018
Obowiązuje do : 22.08.2018
Data wytworzenia : 03.08.2018
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Paweł Lechowicz
Oddział Budownictwa
Autor : Katarzyna Ślusarczyk