Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 08.08.2018 o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek z dnia 11.05.2018r., pismo bez znaku, uzupełniony pismem z dnia 18.05.2018, znak: ŚZDW.R-WD.4110.295.2018.MK, Dyrektora Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach, działającego w imieniu Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, została wydana decyzja Nr 12/18 z dnia 08.08.2018r., znak: SPN.III.7820.1.12.2018 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 758 na odc. Ujazd - Koprzywnica od miejscowości Ujazd w km ok. 3+640 do granicy gminy Iwaniska km ok. 7+027”, na terenie gminy Iwaniska.

Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości

Metryka strony

Data publikacji : 13.08.2018
Obowiązuje od : 13.08.2018
Obowiązuje do : 27.08.2018
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Robert Szczerba