Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

IR.II.746.21.2018 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 10.08.2018 r., dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym.

IR.II.746.21.2018 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 10.08.2018 r., dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej obejmującej napięcie znamionowe nie wyższe niż 1kV dla oświetlenia ulicznego przy ul. Torowej w Wąchocku, zlokalizowanej na działce w obrębie 0001 Wąchock - stanowiącej teren zamknięty kolejowy.

Metryka strony

Data publikacji : 10.08.2018
Obowiązuje od : 14.08.2018
Obowiązuje do : 28.08.2018
Data wytworzenia : 10.08.2018
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Paweł Lechowicz
Oddział Budownictwa
Autor : Anna Przygoda