Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 09.08.2018 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek z dnia z dnia 29.06.2018r., znak: CK-051-541/2018, uzupełniony w dniu 03.08.2018r., pismem bez znaku oraz w dniu 08.08.2018r., pismem znak: WP.RPD.4020.1.3.3.2016.PS, Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg w Kielcach, działającego w imieniu Prezydenta Miasta Kielce, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa i modernizacja sieci ścieżek rowerowych w Gminie Kielce jako element zrównoważonej mobilności miejskiej. Zadanie III. Odcinek 2 – ul. Wrzosowa odc. od skrzyżowania z al. Popiełuszki do Ronda Czwartaków”, polegającej na budowie ścieżki rowerowej, chodnika i ciągu pieszo-rowerowego w ciągu ul. Wrzosowej – drogi wojewódzkiej Nr 764 wraz z budową i przebudową sieci infrastruktury technicznej, przebudową zjazdów i innej drogi publicznej oraz rozbiórką kolidujących elementów zagospodarowania terenu.

Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości

Metryka strony

Data publikacji : 14.08.2018
Obowiązuje od : 14.08.2018
Obowiązuje do : 28.08.2018
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Robert Szczerba