Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 17.08.2018 o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - podanie do publicznej wiadomości

Wojewoda Świętokrzyski podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu 08.08.2018r., wydał decyzję Nr 12/18, znak: SPN.III.7820.1.12.2018 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 758 na odc. Ujazd - Koprzywnica od miejscowości Ujazd w km ok. 3+640 do granicy gminy Iwaniska km ok. 7+027”, na terenie gminy Iwaniska, powiat opatowski.

Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości

Metryka strony

Data publikacji : 20.08.2018
Obowiązuje od : 20.08.2018
Obowiązuje do : 03.09.2018
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Robert Szczerba