Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 23.08.2018 o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg w Kielcach, działającego w imieniu Prezydenta Miasta Kielce, złożony w dniu 28.05.2018r., znak: WP.RPD.4020.1.2.3.2016.PS., uzupełniony w dniu 22.06.2018r., pismem bez znaku, została wydana decyzja Nr 14/18 z dnia 23.08.2018r., znak: SPN.III.7820.1.13.2018 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi rowerowej w ciągu drogi krajowej Nr 73 – al. Solidarności i ul. Radomskiej na terenie miasta Kielce, w ramach inwestycji pn.: „Budowa i modernizacja sieci ścieżek rowerowych w Gminie Kielce jako element zrównoważonej mobilności miejskiej Zadanie II”.

Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości

Metryka strony

Data publikacji : 28.08.2018
Obowiązuje od : 28.08.2018
Obowiązuje do : 11.09.2018
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Robert Szczerba