Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 27.08.2018r. o wydaniu decyzji nr 82/2018

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 27.08.2018r. o wydaniu decyzji nr 82/2018 o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę dla Farmy Wiatrowej Bogoria Sp. z o.o., ul. Zjazdu Gnieźnieńskiego 10/3, 31-619 Kraków, obejmujące inwestycję pn.: budowa linii kablowej SN ze światłowodem, w pasie drogi wojewódzkiej nr 765 w km 32+330, nr 764 w km 53+560, na działkach o nr ewid.: 5749/32, 2477/26, 5598/5 w obrębie ewid. Staszów-Miasto, w jednostce ewid. Staszów.

Wydział Infrastruktury i Rozwoju

Pliki do pobrania

Metryka strony

Data publikacji : 28.08.2018
Obowiązuje od : 28.08.2018
Obowiązuje do : 11.09.2018
Data wytworzenia : 27.08.2018
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Katarzyna Ślusarczyk
Autor : Napora Justyna