Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 30.08.2018 o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia zawiadamia, że na wniosek Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, działającego przez pełnomocnika, z dnia 30.05.2018r., pismo bez znaku, uzupełniony pismem z dnia 20.06.2018r., znak: CK-050-530/2018, została wydana decyzja Nr 15/18 z dnia 30.08.2018r., znak: SPN.III.7820.1.14.2018 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie skrzyżowania drogi krajowej Nr 73 z drogą powiatową Nr 0130T i drogą gminną Nr 361025T wraz z budową oświetlenia drogowego, zatok autobusowych, chodnika i urządzeń odwadniających w miejscowości Rataje Słupskie, na terenie gminy Pacanów.

Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości

Metryka strony

Data publikacji : 04.09.2018
Obowiązuje od : 04.09.2018
Obowiązuje do : 18.09.2018
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Robert Szczerba