Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 13.09.2018 o przekazaniu do WSA sprzeciwu od decyzji Wojewody Świętokrzyskiego, uchylającej decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że w dniu 14.08.2018r. przekazał sprzeciw Gminy Łagów od decyzji Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 02.07.2018r., znak: SPN.III.7821.1.1.2018, którą uchylił decyzję Nr 2/2018 Starosty Kieleckiego z dnia 23.04.2018r., znak: B-II.672.2.2018, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi gminnej Łagów – Nowy Staw – Winna Nr 338048T przeznaczonej do transportu kruszyw kopalnianych z włączeniem do drogi krajowej Nr 74 relacji Łagów – Opatów w km 119+204” i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji, do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach przy ul. Prostej 10 wraz z aktami sprawy.

Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości

Metryka strony

Data publikacji : 17.09.2018
Obowiązuje od : 17.09.2018
Obowiązuje do : 01.10.2018
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Robert Szczerba