Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 14.09.2018 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek z dnia 28.06.2018r., znak: WP.RPD.4020.5.2.2017.DK, uzupełniony pismami w dniach: 18.07.2018r., 09.08.2018r., 03.09.2018r. i 11.09.2018r., znak: WP.RPD.4020.5.3.2017.DK, Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg w Kielcach, działającego w imieniu Prezydenta Miasta Kielce, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Przedłużenie drogi wojewódzkiej Nr 762 na odcinku od drogi krajowej Nr 74 do drogi krajowej Nr 73 poprzez rozbudowę ciągu ulic Zagnańskiej i Witosa w Kielcach oraz budowę nowego połączenia ul. Witosa z ul. Radomską wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 745 w ciągu ul. Szybowcowej".

Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości

Metryka strony

Data publikacji : 18.09.2018
Obowiązuje od : 18.09.2018
Obowiązuje do : 02.10.2018
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Robert Szczerba