Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

IR.II.746.21.2018 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 27.09.2018 r. dotyczące wydania decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym.

IR.II.746.21.2018 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 27.09.2018 r., dotyczące wydania decyzji Nr XIX/2018 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na "budowie sieci elektroenergetycznej obejmującej napięcie znamionowe nie wyższe niż 1kV dla oświetlenia ulicznego przy ul. Torowej w Wąchocku na odcinku od skrzyżowania z ul. Radomską do skrzyżowania z ul. Szydłowiecką", zlokalizowanej na działce o nr ewid. 1239/13, obręb 0001 Wąchock, jednostka ewid. 261105_4 Wąchock- stanowiącej teren zamknięty kolejowy.

Wydział Infrastruktury i Rozwoju

Metryka strony

Data publikacji : 27.09.2018
Obowiązuje od : 01.10.2018
Obowiązuje do : 15.10.2018
Data modyfikacji : 17.10.2018 Rejestr zmian
Osoba publikująca: Anna Przygoda
Autor : Anna Przygoda