Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

IR.I.7840.6.7.2018 - Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 18.10.2018 r. dotyczące wydania decyzji uchylającej decyzję Starosty Opatowskiego Nr 2.16.2017.Op z dnia 05.09.2018r. znak: B.I.6740.2.16.2017Op

IR.I.7840.6.7.2018 - Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 18.10.2018 r. dotyczące wydania decyzji uchylającej w całości decyzję Starosty Opatowskiego Nr 2.16.2017.Op z dnia 05.09.2018r. znak: B.I.6740.2.16.2017Op dotyczącą zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej POLKOMTEL BT 12245 Opatów PN, na działce Nr 1770/2 położonej przy ul. 1-go Maja w Opatowie

Wydział Infrastruktury i Rozwoju

Metryka strony

Data publikacji : 18.10.2018
Obowiązuje od : 25.10.2018
Obowiązuje do : 08.11.2018
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Anna Przygoda
Autor : Elżbieta Hatalska