Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

IR.II.746.17.2018 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 24.10.2018 r. dotyczące wydania decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym.

IR.II.746.17.2018 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 24.10.2018 r. dotyczące wydania decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na "budowie chodnika i przebudowie drogi powiatowej nr 0299T w msc. Chrusty (km 0+810 do km 1+311,25" na działce o nr ewid. 591/20, obręb 0017 Zagnańsk, jednostka ewid. 260419_2 - stanowiącej teren zamknięty kolejowy

Wydział Infrastruktury i Rozwoju

Metryka strony

Data publikacji : 24.10.2018
Obowiązuje od : 29.10.2018
Obowiązuje do : 12.11.2018
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Anna Przygoda
Autor : Anna Przygoda